U objednávok nad 59 € poštovné zadarmo!

Recyklácia - akcia!

Recyklácia - filtrov - za každú vrátenú použitú patrónu Brita Maxtra, Maxtra+  zľava 0,5 EUR na nákup novej!

Viacej tu:

Brita filtrácia vody pre domácnosti

Filtračné fľaše

Často kladené otázky

Prečo čaj, káva a nealkoholické nápoje chutia lepšie s filtrovanou vodou?

Voda je veľmi dobré prírodné rozpúšťadlo a pomáha káve a čaju prejaviť svoju arómu. Miera prechodnej tvrdosti vody (vodný kameň) vo vode ovplyvňuje rozpúšťanie aromatických látok, napríklad v čaji alebo káve. Čím vyšší je pomer vodného kameňa vo vode, tým nižšia je schopnosť vody rozpúštať. Ak je v pitnej vode nízky obsah vodného kameňa, aróma čaju a kávy sa môže lepšie prejaviť, než ako je tomu u varených jedál.

Ako funguje filtračná patrona Maxtra? 
Maxtra obsahuje kombináciu meniča iontov a aktívneho uhlia. Filtračný proces sám o sebe prebieha v štyroch krokoch:

Krok 1: intenzívna predbežná filtrácia:
Voda preteká cez jemný sieťkový filter.

Krok 2: filtrácia iontovou výmenou:
Menič iontov redukuje vodný kameň (uhličitanová tvrdosť vody), hliník a určité ťažké kovy (ako olovo a meď).

Krok 3: filtrácia aktívnym uhlím:
Aktívne uhlie podstatne obmedzuje látky, ktoré ovplyvňujú vônu a chuť ako sú chlór a organické nečistoty a tiež niektoré pesticídy.

Krok 4: intenzívna záverečná filtrácia:
Špeciálny jemný sieťkový filter zadrží zmes častíc.

Uhlie absorbuje chlór, pesticídy a organické znečišťujúce látky, zlepšuje chuť a obmedzuje zápachy a zmenu zafarbenia. Obsahuje tiež inhibítor, který predchádza rastu baktérií. Menič iontov odstraňuje prechodnú tvrdosť vody, ktorá zpôsobuje vodný kameň; podstatne taktiež obmedzuje úrovne obsahu kovov ako je hliník, meď a olovo.

Čo to znamená prefiltrované?
Uhlie absorbuje chlór, pesticídy a organické znečišťujúcí látky, zlepšuje chuť a eliminuje zápachy a zmenu zafarbenia. Obsahuje tiež inhibítor, ktorý predchádza rastu baktérií. Menič iontov odstraňuje prechodnú tvrdosť vody, ktorá spôsobuje vodný kameň; podstatne tiež obmedzuje úroveň obsahov kovou ako je hliník, meď a olovo.

Ako dlho filtrácia trvá?
Filtračný proces spolu so štvrtým krokom filtrácie trvá približne okolo jednej minuty.

Ako často musím filtračnú patronu meniť?
Kvalita vody značne kolísa miesto od miesta a dokonca kolísa i zo dňa na deň na rovnakom mieste. To má postupne vplyv na životnosť filtračnej patrony. Aby ste sa uistili, že vaša filtračná nádoba Brita bude vždy dobre fungovať, doporučujeme filtračnú patronu pravidelne vymieňať, aspoň každé štyri týždne. Filtračné nádoby BRITA sú vybavené buď elektronickým zariadením „Memo“ alebo výmenným indikátorom „Calendar“, ktoré ukazujú, kedy má byť filtračná patrona vymenená.

 

Ako dlho vydrží filtračná patrona? / Ako spoznám, kedy je treba vymeniť filtračnú patronu BRITA?
Kvalita vody je premenlivá podľa miesta a dokonca aj na rovnakom mieste môže byť každý deň iná. To má naopak vplyv na životnosť filtračnej patrony. Aby mala voda vždy skvelú chuť, je poteba filtračné patrony BRITA meniť pravidelne, najmenej raz za 4 týždne.
Filtračné konvice BRITA sú vybavené elektronickým indikátorom výmeny "Memo" alebo indikátorom výmeny "Calendar", ktoré upozorňujú na potrebu výmeny filtračnej patrony.

Aké sú výhody aktívneho uhlia?
Aktívne uhlie odstraňuje látky ako je chlór a chloridy, ktoré majú nepriaznivý vplyv na chuť. Aktívne uhlie má vysokú poréznu štruktúru a vďaka tomu veľmi veľký povrch. Ak príde aktívne uhlie do styku s vodou, je možné pozorovať tvorbu vzduchových bubín, čo ukazuje, ako sú póry postupne zaplňované vodou.

Čo sú čierné čiastočky v kanvici a nie sú škodlivé?
Výnimočně je možné nájsť v konvici malé čierne čiastočky uniknuté z filtračnej patrony. Jedná sa o zvyšok uhlia odrený v dôsledku trenia počas dopravy. Môže zpôsobiť ľahké zafarbenie prvých dvoch náplní (ktoré by nemali byť používané). Je to úplne normálne a bez vplyvu na výkon filtračnej patrony. Obsah filtračnej patrony je vhodný pre použitie s potravinami a je úplne neškodný.
Dôkladné namočenie, pretrepanie filtračnej patrony s vodou a prepláchnutie filtračnej patrony (ako je uvedené v pokynoch na použitie) zaručí uvoľnenie čiastočiek uhlia v tejto fázi a vylúči ďalšie uvoľňovňanie počas normálneho použitia.


 

Ako je zaistená bakteriologická čistota filtračných patronov BRITA?
Striebro je už dlho známe svojimi antibakteriálnymi vlastnosťami a aktívne uhlie používané vo filtračných patronách Brita je speciálne ošetrené striebrom (proces sa nazýva "bakteriologická stabilizácia"). Vďaka tomu je rast baktérií vo filtračnej patrone bezpečne inhibovaný behom celého obdobia použitia naviac je voda v konvici hygienicky čistá, pokial je v kontakte s filtračnou patronou. Napriek tomu je však po 48 hodinách rozumné vodu v konvici vymeniť za čistú.

 

Aký je rozdiel medzi zmäkčovačom vody a vodným filtrom?
Zmäkčovače vody sa obvykle dávkujú do rozvodov vody a sú používané k odstráneniu uhličitanovej tvrdosti vody s cieľom zabrániť tvorbe vodného kameňa v zariadeniach v domácnostiach, ako sú práčky. Zmäkčovače vody sa používajú vo forme iontovýmenných živíc, sú však regenerováné pri používaní kuchyňskej soli (chlorid sodný). Tým dochádza k náhrade vápenantých iontov za ionty sodíka a k zvýšeniu obsahu sodíka vo vode. V dôsledku zvýšeného obsahu sodíka se nedoporučuje používať takto zmäkčenú vodu na pitie, varenie alebo prípravu jedla. V takomto prípade je treba zaistiť oddelený prívod vody, ktorá nieje takto upravená.

 

Čo by som mal robiť s vodným filtrom, pokiaľ ma môj dodávateľ vody upozorní, že je problém s vodou z kohútiku?
Našou radou pre užívateľov výrobkov Brita je postupovať podľa doporučení príslušnej vodárenskej spoločnosti. Pokiaľ je doporučené pred pitím vody prevariť, doporučujeme najprv vodu prefiltrovať a potom prevariť podľa pokynov. Po vyriešení problémov s vodou, keď už môže užívateľ opät používať vodu bez obmedzenia, doporučujeme vyhodiť filtračnú patronu ako preventívne bezpečnostné opatrenie.

 

Čo je tvrdosť vody a prečo je dôležité ju odstrániť?
Celková tvrdosť vody sa skladá zo stálej tvrdosti a prechodnej tvrdosti. Stála tvrdosť (spôsobená síranmi a chloridmi vápnika a horčíka) nemá vplyv na chuť vody a funkciu zariadenia v domácnosti. Prechodná tvrdosť (spôsobená hydrogenuhličitanmi vápnika a horčíka) má primárny vplyv na chuť jedla, nápojov pripravených z teplej vody. Rovnako je príčinou tvorby vodného kameňa vytváraného v zariadeniach v domácnostiach, ktoré ohrievajú vodu. Nie je bez významu, že rovnako rastlinám a kvetinám dekarbonizovaná voda prospieva. Filtračné patrony BRITA odstraňujú uhličitanovú tvrdosť. Výsledky zníženia tvrdosti: lepšia chuť vody teplých nápojov a vareného jedla a obmedzenie tvorby vodného kameňa v zariadeniach a v domácnostiach.. Skúšky čaju prevádzané po viac než 30 rokov trvalo preukazujú, že zákazníci vnímajú rozdiel mezi vzhľadom a chuťou čaju pripraveného z vody filtrovanej BRITA a z nefiltrovanej vody. Tento rozdiel je jednoznačne viac zdôrazňovaný v oblastiach s tvrdšou vodou než v oblastiach, kde je voda mäkká.

 

Čo je vo vnútri filtračného patrona BRITA?
Náplň originálnej filtračnej patrony BRITA je vyváženou zmesou iontovýmennej živice a aktívneho uhlia, čo je zvlášť vhodné na úpravu pitnej vody.

 

Je filtrovaná voda BRITA vhodná na žehlenie s naparováním?
Voda BRITA je pre žehlenie s naparovaním lepšia než voda z kohútika. Pre väčšinu naparovacích žehličiek (s hliníkovým povrchom) je však doporučená demineralizovaná voda, aby bol dosiahnutý optimálny výsledok. Filtrovaná voda je ideálna pre žehličky s povrchom z chrómovej ocele. Pokiaľ neviete, aký typ žehličky máte, pozrite sa do návodu alebo kontaktujte výrobcu žehličky.

 

Je filtrovaná voda to isté ako destilovaná voda?
Vodné filtre Brita odstraňujú z vody z kohútika látky, ktoré majú vplyv na jej chuť a vzhľad, demineralizácia je teda len čiastočná. Destilovaná voda je celkom demineralizovaná. Preto nemôže byť filtrovaná voda použitá tam, kde je požadovaná voda destilovaná, napríklad v autobateriách.

 

Je filtrovaná voda vhodná pre kojencov? Môžem využiť vodu pripravenú systémom BRITA ako kojeneckú vodu?
Áno. Aj malé deti majú prospech z výhod filtrovanej vody, napríklad z odstránenia ťažkých kovov, ako je olovo a meď. Je však potrebné zdôrazniť, že pitná voda musí byť pre prípravu kojeneckej stravy prevarená. Platí to i pre filtrovanú vodu.

 

Keď filtračná patrona BRITA absorbuje znečišťujúce látky, uvoľňuje ich pri vyššej koncentrácii do vody?
Takzvaný chromatografický efekt,v pojmoch filtrácie - je proces, pri ktorom sú na filtri najprv odstránené látky z vody, ale po uplynutí určitej nešpecifikovanej doby sú opakovane uvolnené do filtrátu. V dôsledku toho môže byť vo filtrovanej kvapaline vyššej koncentrácie týchto látok než vo východzej kvapaline. Pokiaľ ide o vodné filtre BRITA, nebolo uvolňovanie absorbovaných látok, ako je olovo, nikdy zistené v skúškach prevádzaných v laboratóriách BRITA ani v známych nezávislých inštitútoch, ako je NSF (National Sanitation Foundation) v USA. V týchto testoch bola filtračná kapacita prekročená dvoj- a troj- násobne bez zistenia akéhokolvek uvolňovania absorbovaných látok.

 

Keď zostane voda dlho v kontakte s filtračnou patronou, nemôže dôjsť k zmiešaniu nečistôt z filtračnj patrony Brita s touto vodou?
Nie ... k tomu nemôže dôjsť ... kľúčový proces, ktorý tomu zabraňuje sa nazývá VNÚTORNÁ VÝMENA. Znečišťujúce látky sú totiž najprv adsorbované (na povrchu materiálu) a potom v priebehu ďalších niekoľkých hodín trvalo pohltené prostredníctvom VNÚTORNEJ VÝMENY vo vnútornej časti filtra, takže nemôže dôjsť k opätovnému uvolneniu z povrchu do vody.

Má filtrovaná voda (On Tap) nejaké ďalšie výhody?
Filtračné patrony BRITA pro On Taps znižujú obsah chlóru a jeho zlúčenín a rovnako odstraňujú nežiadouci zápach, který je niekdy asociovaný s vodou z kohútiku. 
Rovnako je znížený obsah tažkých kovov vo vode z kohútiku, napríklad olova alebo medi, ktoré sa do vody dostávají z rozvodov v domácnosti. Odstránenie olova a medi vo vode z kohútiku má žiadúcí vplyv na ochranu ľudského zdravia. Tvrdenie, že vodné filtre BRITA významne znižujú obsah medi a olova, je založené na mnohých testoch. 
Obsah pesticídov a hliníku v pitnej vode, ktorý sa líší podľa oblasti, môže byť rovnako minimalizovaný pri použití filtračných patron BRITA

 

Môj pes nepije vodu čerstvo napustenú z kohútika. Pomôže vodný filter BRITA?
Podobne ako iné zvieratá majú psi dobre vyvinutý čuch a chlór vo vode má pre ne nepríjemný zápach. Preto radšej chvílu počkajú, pokiaľ chlór nevyprchá. Vaše domáce zvieratá si zamilujú filtrovanú vodu, pretože je z nej odstránený takmer všetok chór.

 

Moje dieťa rozbilo filtračnú patronu kladivom a zjedlo časť obsahu ... je to nebezpečné?
Všetky materiály používané vo filtračných patronách Brita sú netoxické a majú potravinársku kvalitu. Nie sú teda v žiadnom smere nebezpečné. Na výrobkoch uvádzame "UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ" ako bežné pravidlo ... konieckoncov, kto by chcel jesť uhlie a korálky?

 

Môžem použíť filtrovanú vodu pre chov akvarijných rýb?
Vzhľadom k citlivosti väčšiny druhov akvarijných rýb i k tým najmenším zmenám kvality vody a podmienok, ako je teplota a pH, doporučuje BRITA svojim zákazníkom nepoužívať filtrovanú vodu pre akvarijné ryby bez predchádzajúcej konzultácie s odborníkom.

 

Môžem používať filtrovanú vodu BRITA na umyvanie vlasov?
Voda BRITA je ideálna na ochranu vlasov, pretože znižuje uhličitanovú tvrdosť, a zlepšuje sa tak tvorba peny. Výsledkom je väčší objem a hodvábny lesk vlasov.

 

Odstraňuje filter BRITA hliník? Prípadne, znižuje jeho obsah?
Hliník je tretí najbežnejší prvok v prírode a môže sa vyskytovať vo vode z vodovodu v mnohých zlúčeninách, ktoré sa regionálne líšia. Hlavnou zlúčeninou hliníka, ktorá sa vyskytuje vo vode z vodovodu, je síran hlinitý (ALUM), ktorý je niekedy pridávaný do vody počas chlorácie vo vodárňach. Alum je pozitívne nabitý ión, takže môže byť potenciálne odstránený pomocou systému BRITA. V Toronte bolo urobené úplne nezávislé porovnanie systému BRITA (nebolo sprostredkované našou spoločnosťou), pokiaľ ide o schopnosť odstrániť hliník. Bola zistená miera odstránenia 67%.

Odstráňujú vodné filtre BRITA z pitnej vody všetky minerály?
Vodné filtre BRITA z pitnej vody odstraňujú predovšetkým minerály, ktoré prispievajú k tvrdosti vody. Odstránené sú zložky, ktoré sa podielajú na uhličitanovej tvrdosti vody zpôsobujúcej tvorbu vodného kameňa behom varenia. Nedochádza k odstráneniu všetkých minerálov z vody.

Počul som, že voda filtrovaná pomocou systému BRITA zlepšuje kvalitu izbových rastlín a výdrž rezaných kvetov: Je to pravda?
Áno, rastliny a kvety potrebujú vodu, avšak uhličitanová tvrdosť môže spôsobiť upchatie rastlinných buniek, ktoré zaisťujú dostatočný prísun vody. Filter BRITA odstraňuje uhličitanovú tvrdosť takže sú izbové rastliny zdravšie a rezané kvety dlhšie vydržia.

Prečo má čaj, káva a iné nápoje lepšiu chuť, keď sú pripravené z filtrovanej vody?
Voda je veľmi dobré prírodné rozpúštadlo a pomáha rozvinúť arómu kávy a čaju. Stupeň uhličitanovej tvrdosti (vodný kameň) vody ovplyvňuje rozpúšťanie aromatických látok, napríklad v čaji alebo káve. Čím vyšší podiel uhličitanov je vo vode, tým nižšia je jej rozpúšťacia sila. Pri nízkom obsahu uhličitanov sa môže aróma čaju a kávy lepšie rozvinúť, čo platí i pre chuť varených potravín.

Prečo potrebujem vodný filter BRITA?
Voda z vodovodu, napriek tomu, že nie je zdraviu škodlivá, môže obsahovať látky, ktoré ovplyvňujú jej chuť a vzhľad. Filtračná konvica na vodu BRITA využíva výmenné filtračné patrony, ktoré znižujú obsah týchto látok a zlepšujú tak chuť a vzhľad vody z vodovodu na pitie a prípravu jedla. Viac než 30 rokov výskumu a vývoja viedlo k širokému spektru vodných filtrov BRITA a jedinečných filtračných patron BRITA navrhnutých tak, aby filtrovali lepšie a dlhšie. 
Vodné filtre Brita poskytujú vašej rodine čistú pitnú vodu so sviežou chuťou:
Zaisťuje skvelú chuť studených nápojov, kávy a čaju.
Môže zlepšiť farbu a vzhľad jedla vareného vo vode.
Chráni riad a vybavenie domácnosti pred usazovaním vodného kameňa. 
Je omnoho lacnejšia než voda vo fľašiach.
Domáce zvieratá, citlivé na chlór vo vode z vodovodu, ju majú v obľube.
Rezané kvetiny dlhšie vydržia a izbové rastliny lepšie rastú.
Nečistoty, ktoré ovplyvňujú chuť, zápach a farbu vody zvodovodu zahŕňajú:
Chlór: Väčšina dodávateľov vody používá chlór ako bezpečný spôsob dezinfekcie. Je príčinou zlej chuti a zápachu.
Sedimentujúce látky: Jedná sa o anorganické látky alebo prirodzenú vegetáciu. Sedimentujúce látky sa môžu hromadiť v rozvodoch vody (v domácnosti) a sú príčinou zlej chuti a zápachu.
Tvrdosť vody: Tvrdá voda obsahuje rozpustené minerály ako je vápnik a horčík. Tieto 2 prvky postupne spôsobujú tvorbu vodného kameňa v rýchlovarných konviciach a v zariziadenich na tepú vodu. Spôsobujú rovnako zlú chuť a nepekný povlak na povrchu čaju a kávy.

 

Prečo sa na čaji uvarenom z vody z vodovodu tvorí povlak a čo je príčinou nepekných krúžkov, ktoré sa vytvárejú v hrnčeku?
Je to v dôsledku uhličitanovej tvrdosti vody. Kvôli nej pri varení vody vzniká krieda. Krieda absorbuje extrakty z čaju, ktoré menia farbu a sú príčinou nepekného vzhľadu a horkej chuti. Toto všetko zmizne po dekarbonizácii vody pomocou filtračnej patrony Brita ... čaj je číry, vôňa sa plne rozvinie a žiadne krúžky sa v hrnčeku netvoria.

Sú filtračné patróny Brita recyklovatelné?
Všetky súčasti filtračných patron Brita je možné recyklovať. Filtračné patrony, ktoré sa vrátia spoločnosti BRITA sú odovzdané do našeho vlastného recyklačného závodu v Nemecku, kde sú tieto súčásti oddelené a spracované pre sekundárne využitie.
V sekcii Informácie o recyklácii zistíte, kde máte najbližšie recyklačné zberné miesto filtračných patron Brita. Prípadne je možné priamo kontaktovať oddelenie Brita Care a vyžiadať si meno najbližšieho predajcu, ktorý slúží ako zberné miesto.


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný správne fungovať. Dokument o využitiu cookies. Nesúhlasím s použitím cookies (zobrazí sa prázdna stránka)