U objednávok nad 59 € poštovné zadarmo!

Recyklácia - akcia!

Recyklácia - filtrov - za každú vrátenú použitú patrónu Brita Maxtra, Maxtra+  zľava 0,5 EUR na nákup novej!

Viacej tu:

Brita filtrácia vody pre domácnosti

Filtračné fľaše

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.brita-filtre.sk a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Predávajúcím a prevádzkovateľom  internetového obchodu je:

             Andrija Buličič
             Potočná 21
             909 01 Skalica

             IČO: 45729549  

             IČ DPH: SK3021078445

             č. živnostenského registra 250-29809

             č. OŽP-A/2010/12548-2

 

            Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inspekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava

 

II. Uzavretie kupné zmluvy

 1. Všetky elektronické objednávky, podané prostrednictvom elektronického obchodu www.brita-filtre.sk, sú považováné za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje a adresu, tiež správny e-mail a tel. číslo.
 3. Formulár elektronické objednávky vyplněný kupujúcím  je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného poštovného. S konečnou cenou za tovar je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 7. Predávajúci má právo objednávku odmietnuť, pokiaľ kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 8. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Tieto údaje smie prodávajúci použiť len v rámci platných predpisov pre zajistenie administrativy a účetnictva firmy.
 9. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.
 10. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

III. Expedičné lehoty a dodacie podmienky

 1. Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriera GLS, alebo služby Zasielkovňa.sk na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Objednávku si môže skontrolovať aj pri prihlásení sa v systéme (platí len pre registrovaných zakaznikov).

  Poštovné, ktoré hradí príjemca:

  Možnosti a ceny dopravy:

 • Slovenská pošta - expres kurier 4 € s Dph 
 • Slovenská pošta - na poštu, balíkoBOX 2,40 € s Dph
 • GLS kurier - 4 €  s Dph
 • GLS Parcel shop - 3,50 € s Dph
 • Zásielkovňa.sk (Packeta) - 2,50 €  s Dph   (Vybrať si môžete zo širokej siete výdajných mi­est)
 • Osobný odber (Skalica - Potočná 21) - 0 €

Spätná doprava filtrov - recyklácia (pripočítava sa k cene dopravy)

 • Zásielkovňa - spätný štítok pre podanie na pobočkách Packeta - 1,50 €  s Dph (u objednávok nad 59 € posielame štítok automaticky zadarmo)
 • GLS - prevzatie spätného balíka kuriérom na adrese - 5,40 €  s Dph

Platby

 • Dobierka - 1,20 €
 • Bankový prevod - 0 €

Štandardný bankový prevod

 • Platba online kartou - 0 €

Okamžitá platba kartou cez internet.

 

U objednávok nad 59 € je poštovné a balíkové zadarmo

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 3 pracovných dní po potvrdení objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. O prípadnej ďalšej expedičnej lehote bude zákazník informovaný emailom, alebo telefonicky.
 3. Tieto podmienky platia pre Slovenskú republiku. 

IV. Reklamacie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami elektronického obchodu www.brita-filtre.sk  a právnym poriadkom platným v SR.  O prípadnej vade tovaru je kupujúcí povinný informovať neodkladne našu firmu e-mailom alebo telefonicky. Večinu reklamácií riešime výmenou.
 2. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: - Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale - Tovar musí byť nepoškodený - Tovar nesmie byť použitý - Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) - Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe - Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedojde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. Formulár na odstupenie od zmluvy

 2.  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

  Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany prodávajúceho, právo na zmenu cien

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- zmenila sa výrazným spôsobom cena

V prípade, že tieto situácie nastanú, sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a upresniť ďalší postup (náhrada objednaného tovaru, zrušenie objednávky, ....)

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Ceny sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. 

VII. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim predávajúcemu v rámci objednávky tovaru či registrácie kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu Brita-filtre.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii kupujúceho v rámci internetového obchodu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo objednávkovom formulári, resp. v registračnom formulári. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci na dobu neurčitú, v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z., súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávky a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.) a použitie týchto jeho osobných údajov pre propagačné a marketingové účely predávajúcim. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie kupujúceho.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Vystavením alebo predaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu i s cenami tovaru. 
 2. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4. V prípade neprevzatia objednaného tovaru je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi náklady vzniknuté s objednávkou, tj poštovné a balné.

Reklamačný poriadok

 1. Ak sa vyskytne vada na tovare zakúpenom  v  e-shope www.brita-filtre.sk , má spotrebiteľ právo túto vadu reklamovať.
 2. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne na adrese: info@brita-filtry.cz
  Oznámenie o zistených závadách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, e-mail /ak je k disp./ číslo faktúry, podrobný popis závady a popis ako závada vznikla. Pre úspešné vybavenie reklamácie je nutné,aby kupujúci bol schopný predložiť faktúru.
 3. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, ste povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť e-mailom.
 4. Predávajúci neprebará odpovednosť za škody vyplývajúce z používania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovaru,rovnako tiež za škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na vady tochto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.


Zákazník potvrdením súhlasu s obch. podmienkami provozovatela obchodu a spoločnosti Andrija Buličič súhlasí v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002, so spracovaním svojich osobných údajov v databáze provozovatela internetového obchodu a spoločnosti Webczech s.r.o.


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný správne fungovať. Dokument o využitiu cookies. Nesúhlasím s použitím cookies (zobrazí sa prázdna stránka)