U objednávok nad 59 € poštovné zadarmo!

Recyklácia - akcia!

Recyklácia - filtrov - za každú vrátenú použitú patrónu Brita Maxtra, Maxtra+  zľava 0,5 EUR na nákup novej!

Viacej tu:

Brita filtrácia vody pre domácnosti

Filtračné fľaše

Zásady spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje a účel ich spracovania

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.1. Účel spracovania pri vyvorení objednávky

V prípade vytvorenia objednávky na našom e-shope požadujeme od zákazníka najnutnejšie informácie, bez ktorých by objednávky nemohla byť dokončená.

a) meno s celou adresou potrebujeme pre vytvorenie faktúry (u firemných zákazníkov je treba navyše IČO)

b) telefón je nutný pre doručovaciu firmu

c) e-mail využívame len na odoslanie informacii o objednávke, vychystaniu objednávky a pre zaslanie faktúry

1.2. Účel spracovania pri registrácii

Ide o tie isté osobné údaje, ktoré sú nutné pre vytvorenie objednávky. V tomto prípade však od vás požadujeme povinný súhlas so Spracovaním osobných údajov, pretože s údajmi, ktoré nám v rámci registrácie poskytnete, naďalej pracujeme. Jedná sa najmä o použitie pri správe zákazníckeho konta. Osobné údaje môžu byť taktiež použité pre marketingové účely.

Každý uvedený súhlas je automaticky zaevidovaný. Je teda možné na vaše želanie údaje zmeniť alebo zmazať a zrušiť tým vašu registráciu. Ak chcete upraviť registráciu alebo ju zrušiť, kontaktujte nás.

1.3. Účel spracovania pri odberu noviniek e-mailom (obchodné oznámenia)

V tomto prípade súhlasíte s tým, že váš e-mail budeme využívať len pre rozosielanie komerčných oznámení.

Každý uvedený súhlas je automaticky zaevidovaný. Je teda možné na vaše želanie údaje zmeniť alebo zmazať a zrušiť tým vašu registráciu. Ak chcete upraviť registráciu alebo ju zrušiť, kontaktujte nás alebo sa môžete odhlásiť prostredníctvom linku pre odhlásenie v nami zaslanom Newslettri.

V prípade, že sa z odoberania newslettera odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať.

1.4. Odovzdanie tretej osobe

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas. V rámci vybavenia Vašej objednávky dostane od nás nami vybrané subjekty, ako napr. Logistické firmy, dopravcovia, banky atď. Potrebné údaje k vybaveniu Vašej objednávky. Takto získané údaje smú naši poskytovatelia služieb použiť iba na splnenie úloh súvisiacich s vybavením Vašej objednávky.

 

GLS SK s.r.o.

Slovenská pošta a.s.

Zásielkovna s.r.o.

Heureka.sk

VÚB Banka

Borgun (platby kartou)

 

2.) Zabezpečenie osobných údajov

Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozšifrovaniu.

Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní vášho osobného hesla. Chceme vás upozorniť, aby ste nenechali vaše prístupové údaje tretím osobám a po ukončení činnosti v zákazníckom kontu sa vždy odhlásili. Firma nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu firma priamo spôsobila.

3.) Doba uchovávania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, tj. Minimálne po dobu zabezpečenie realizácie Vašej objednávky, a ďalej po dobu, po ktorú je firma povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ktorú ste nám k spracovaniu udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4.) Práva dotknutých osôb (zákazníkov)

Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokáciu osobných údajov, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré firma potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre účel, pre ktorý boli uložené alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5.) Ďalšie dokumenty

Účely a právne základy spracovania

Kategórie spracovateľov

 

6.) Kontaktujte nás

V prípade akýkoľvek otázok, komentárov, žiadosti alebo prístup k informáciám, ktoré sme o vás prostredníctvom týchto webových stránok získali, alebo ak si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať alebo vymazať využite náš kontaktný formulár


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný správne fungovať. Dokument o využitiu cookies. Nesúhlasím s použitím cookies (zobrazí sa prázdna stránka)